Nuttig Nieuws

 • Sinds 1 april 2018 moeten kittens gesteriliseerd of gecastreerd worden voor ze 5 maanden oud zijn.
 • Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 zullen ten laatste op 1 januari 2020 gesteriliseerd moeten zijn.
 • Elke kat moet worden gecastreerd of gesteriliseerd vóór ze verkocht of weggegeven wordt.
 • Uitzonderingen op de castratieverplichting zijn
  • katten die naar een erkende fokker (met HK-nummer) gaan.
  • katten die voor het buitenland bestemd zijn.

lees verder op https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/dieren/castratie-identific...

 

Door uw kat te identificeren met een chip, worden jullie sneller herenigd als het dier verloren zou lopen. En door katten te steriliseren of te castreren zullen er minder katten in asielen terechtkomen. Katten in asielen worden nu al gecastreerd en geïdentificeerd met een chip.

Lees verder op https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/dieren/castratie-identific...

 

Vogels voeren in de winter

Om de winter door te komen, heeft elke vogelsoort zijn eigen aanpak. Er zijn vogelsoorten die wegtrekken naar het zuiden, zoals grutto’s, ooievaars en zwaluwen. Er zijn ook soorten die vanuit Scandinavië naar ons land komen: ganzen en eenden, maar ook roodborsten en mezen. Andere vogels, zoals roerdomp en ijsvogel, blijven het hele jaar hier. Tijdens strenge winters zijn ze erg kwetsbaar.

Veel zangvogels trekken in de winter naar dorpen en steden. Ervaring heeft ze geleerd dat daar dan nog van alles te vinden valt. Vogels kunt u het hele jaar door voeren. Maar vooral wanneer er sneeuw ligt of als het vriest hebben ze deze hulp hard nodig. In een strenge winter is het voor vogels moeilijk om aan voedsel te komen, terwijl ze juist extra veel energie nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Insecten kruipen weg, bessen zijn vaak al op en sneeuw en ijs maken het de zaadeters ook moeilijk om bij hun voedsel te komen. Van bijvoeren in de tuin wordt dan ook graag gebruik gemaakt. Vogels die anders verscholen blijven of in een flits voorbij vliegen, zijn nu makkelijk te bekijken. Het bijvoederen van vogels in de winter is bij veel mensen dan ook een populaire bezigheid. Niet alleen help je de vogels om barre tijden door te komen, je krijgt er een schitterend schouwspel voor terug!

Worden vogels dan niet afhankelijk van het bijvoeren?
Vogels die bijgevoerd worden blijken hier niet afhankelijk van te zijn. Vogels vertrouwen namelijk niet op één voedselbron. Gebleken is dat vogels die bijgevoerd worden gemiddeld maar zo’n 20 % van dit voedsel op hun menu hebben. Vogels houden van een gevarieerd menu en vullen het door mensen aangeboden voedsel aan met eten dat ze zelf vinden. Door vogels bij te voeren worden ze niet zodanig verwend dat ze zich na verloop van tijd niet meer alleen zouden kunnen redden in de natuur.

Juiste voer
Het is belangrijk om vogels het juiste voer aan te bieden. Je hebt soorten vogelvoer samengesteld met hoge voedingswaarden aan vetten, oliën, koolhydraten, mineralen en vitaminen. Daarom moet je toch rekening gehouden met de voedselbehoefte en voedselpatronen van de verschillende vogelsoorten.

Recept voor vetbollen
1. Smelt drie pond ongezouten rundvet in een pan. Wacht tot het warm is, maar niet heet!
2. Voeg daar al roerend een mengsel van 6 ons gebroken hennepzaad en 3. maanzaad en 3 ons zonnepitten aan toe.
4. Giet de warme brij in een vorm, bijvoorbeeld een blikje, een melkkarton of een theeglas.
5. Leg daarin, voordat de brij stolt, een stevige katoenen draad die ruim uitsteekt.

Zodra de massa hard is geworden, kunnen de bollen buiten aan de draad worden opgehangen. Soms is de vetbol moeilijk uit de vorm los te krijgen. Een melkkarton kan rondom worden afgescheurd; houd een theeglas of blik even in heet water, de vetbol komt dan gemakkelijk los. Uiteraard kunnen naar eigen inzicht ook kleinere hoeveelheden worden gebruikt.

Belangrijk
Laat het voeren van watervogels, roofvogels en uilen in het buitengebied over aan deskundigen. Verstoor de vogels in het buitengebied niet, iedere keer dat ze onnodig opvliegen kost veel energie. Breng ernstig verzwakte en zieke vogels naar een vogelasiel bij u in de buurt.

 Bron :  http://vroegevogels.vara.nl

Waarom voederen?
De beste voedertafel is een tuin die op een natuurlijke wijze is aangelegd en onderhouden. In een natuurlijke tuin staan besdragende struiken, blijven uitgebloeide bloemen staan en ligt blad op de grond tot in het voorjaar. Daar valt voor de merel en het roodborstje altijd wat te vinden!

Zuiver biologisch gezien hoef je vogels niet bij te voederen. Toch zijn er een aantal redenen waarom Natuurpunt adviseert om tuinvogels in barre tijden te voeren. Allereerst verteren vogels bij strenge vorst snel hun vetreserves om hun hoge lichaamstemperatuur van zo'n 40° te behouden. Een winterkoninkje kan in een koude winternacht wel 10% van zijn lichaamsgewicht verliezen! De dagen zijn ook kort, waardoor er weinig tijd is om voedsel te zoeken.
Bovendien is het natuurlijke voedselaanbod van vogels de voorbije decennia sterk afgenomen door verstedelijking, industrialisering en intensivering van de landbouw. Allemaal redenen om het de vogels iets makkelijker te maken. Daar komt bij dat het een bijzonder leuke manier is om uw tuinvogels beter te bekijken

Voederplanken en voederhuisjes
Veel vogelsoorten zoeken hun voedsel van nature op de grond. Een sneeuwvrije plek is dan ook een geschikte voederplaats, liefst in de buurt van struiken of een haag, zodat vogels bij gevaar snel een veiliger plek kunnen vinden. Het voordeel van een overdekt voederhuisje is dat het voeder beschermd is tegen regen en sneeuw. Een open voederplank daarentegen heeft weer het voordeel dat deze makkelijk toegankelijk is. Een open voederplank moet opstaande randen hebben van enkele centimeters. Openingen op de hoeken zorgen voor de afvoer van regenwater. Het is bovendien belangrijk dat je de voedertafel regelmatig schoonmaakt met heet water en een borstel (nooit chemische producten gebruiken!). Dit voorkomt dat vogels ziek worden van beschimmeld en rottend voedsel. Daarnaast kan een vervuilde voederplan een besmettingshaard zijn waar vogels elkaar besmetten met ziektekiemen. In de winter zijn vogels verzwakt en daardoor extra kwetsbaar. Let op dat de plank of het huisje zo staat opgesteld dat er geen kat bij kan. Plaats ze daarom op minimaal 1,50 meter van de grond. Bij Natuurpunt kan je ook terecht voor voederhuisjes, maar natuurlijk kan je er ook een zelf maken!

Tip voor het voederen
Voederen mag op bescheiden schaal het hele jaar (bijvoorbeeld met zaden), maar het is pas echt nodig als het langdurig vriest en/of sneeuwt.

 • Voeder niet teveel tegelijk en liefst 's ochtends (na een lange, koude nacht hebben vogels behoefte aan een stevig ontbijt) en tegen het einde van de middag (zo kunnen ze de nacht doorkomen). Overdadig voederen kan muizen en ratten aantrekken.
 • Geef geen voedsel waarin zout is verwerkt. In de kaas en het brood dat je voedert zit al meer dan genoeg zout.
 • Voeder zeker geen margarine of boter, die werken als laxeermiddel.
 • Voedsel dat makkelijk bevriest, zoals appels, voeder je best als geheel en niet in kleine stukjes.
 • Voeder nooit vet en pinda's in de tijd dat vogels jongen hebben! De jongen van de meeste zangvogels eten insecten.

Water
In de winter is water even belangrijk als voldoende voedsel. Wanneer het gesneeuwd heeft, is het niet nodig voor water te zorgen. De vogels komen dan aan vocht door van de sneeuw te pikken. Bij vorst zet u best een bakje met water buiten (nooit zout in het water doen).

Wie eet wat?Merel, kramsvogel, koperwiek, zanglijster en spreeuw
Brood, gewelde krenten en rozijnen, kaasresten, fruit, schillen en klokhuizen, alle soorten bessen, gekookte aardappelen.
Op de grond, sneeuwvrij, een open plek met beschutting dichtbij.

Koolmees, pimpelmees, matkop, kuifmees, zwarte mees en staartmees
Vetbollen, slingers ongebrande, ongezouten pinda's, halve kokosnoot, vogelzaad en zonnebloempitten.
Op de voedertafel, voederbuis, opgehangen in bomen of struiken.

Specht, boomklever en boomkruiper
Ongezouten pinda's en noten, vetbollen, zonnebloempitten, kaas zonder korst.
Eventueel vastgemaakt aan een boomstam op een rustige plek.

Huismus, ringmus, sijs, distelvink, vink, keep en groenling
Bruin brood, onkruidzaden, gemengd strooizaad, etensresten, zonnebloempitten.
Op de grond, voedertafel, voederbuis.

Winterkoninkje, heggenmus en roodborstje
Universeel voer, bessen, meelwormen, broodkruimels, maden en larven, ongekookte havermout.
Op de grond, sneeuwvrij, mag ook beschut onder heggen en struiken.

Hoe maak je een vetbol? 
Vetbollen maken is een leuke bezigheid om bijvoorbeeld samen met kinderen te doen. Hieronder volgt het recept. Stel het menu voor je favoriete vogels samen en de kookles kan beginnen.

 • Smelt 0,5 kg ongezouten rundvet in een pan. Wacht tot het warm is, maar niet te heet.
 • Voeg daar al roerend een mengsel van ca. 120 gr. gebroken hennepzaad en 50 gr. zonnebloempitten aan toe. Voeg eventueel het vogelvoer van je favoriete vogels toe (zie voedingswijzer hierboven).
 • Giet de warme brij in een vorm, bijvoorbeeld een blikje, een melkkarton, een theeglas of een halve kokosnoot.
 • Voordat de brij stolt, leg je hierin een stevige katoenen draad die er ruim bovenuit steekt.
 • Zodra de massa hard is geworden, kunnen de bollen aan de draad worden opgehangen.
 • Soms is de vetbol moeilijk uit de vorm los te krijgen. Hou een glas of blik even in heet water, de vetbol komt dan gemakkelijk los. Een melkkarton kan rondom afgescheurd worden.
 • Uiteraard kunnen naar eigen inzicht ook kleinere hoeveelheden gebruikt worden.

Hoe grote vogels ontmoedigen?
De grotere vogels zoals de kauw en de Turkse tortel hebben zeker recht op hun deeltje van het vogelvoer maar nogal wat van onze Voeren en Beloerders willen de grotere vogels wat ontmoedigen.

Zo jagen sommige merels de andere vogels weg omdat de voederplaats deel uitmaakt van zijn of haar territorium. Je kan de merel ontmoedigen door op verschillende manieren voer aan te bieden en eventueel op verschillende plekjes. De merel kan niet op alle plaatsen tegelijkertijd zijn en moet wel anderen toelaten en misschien is dat geen deel van zijn territorium. Voor de roodborst is een voedertafeltje aangewezen, niet alle merels durven daar op te landen, zeker niet als 't een met een dakje is (wat aan te raden is).

http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/vogels/hoe-help-je-de-vogels-in-je-tuin_640.aspx

 

De wet schrijft voor dat paarden in de winter op stal moeten kunnen worden gezet.

"Eigenaars van weidedieren moeten bij vriestemperaturen te allen tijde vers drinkwater voorzien. Ook voldoende voeding is uitermate belangrijk, want bij extreme koude verbruikt een dier veel meer energie. Verder moet de bodem van de wei droog zijn en moet er voldoende beschutting zijn", aldus de Dienst Dierenwelzijn.

De Dienst wijst er bovendien op dat mensen steeds vaker paarden als sport- of gezelschapsdier houden, maar dat er ook steeds meer klachten zijn over paardenverwaarlozing. Volgens de wet, die op 10 januari 2013 in voege trad, moeten paarden, die buiten gehouden worden zonder natuurlijke beschutting of schuilhok, in de winter op stal kunnen worden gezet.

Hagen of bomen kunnen dienen als natuurlijke bescherming op voorwaarde dat ze voldoende bescherming bieden tegen neerslag en wind. De Inspectiedienst Dierenwelzijn heeft vorig jaar 59 processen-verbaal en 54 waarschuwingen opgesteld voor paardenverwaarlozing. De meeste klachten gingen over een gebrek aan verzorging en slechte huisvesting.

Sinds donderdag kunnen de boetes voor de verwaarlozing van paarden oplopen tot 12.000 euro, bij herhaling zelfs tot 75.000 euro. Bij ernstige verwaarlozing of na het negeren van eerdere waarschuwingen, worden de paarden in beslag genomen. In 2012 werden in totaal 54 paarden in beslag genomen. (Belga/KS)

Bron tekst: VDV-magazine februari 2010

Paardachtigen (paarden, ponies, ezels, zebra's en kruisingen) moeten sinds 1 januari 2010 geïdentificeerd en geregistreerd zijn, compleet met EU-paspoort, chip, mutatiedocument en encodering in een centrale databank.

Paardachtigen vallen sinds begin dit jaar definitief onder een nieuwe, Europese wetgeving. Wie ze aan zijn laars lapt, riskeert geldboetes die kunnen oplopen tot 25000 euro. Overtreders mogen hun paard niet langer vervoeren, verhandelen of laten deelnemen aan wedstrijden. Ook inbeslagname is mogelijk. Dieren die voor 1 juli 2009 zijn geboren en nog niet geïdentificeerd worden bovendien uit de voedselketen uitgesloten. De controles worden uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV), FOD Volksgezondheid en de politie.

Sabine Laruelle (MR), federaal minister van landbouw, benadrukt het belang van de maatregel voor de voedselketen. Als er eventuele residu's in paardenvlees gevonden wordt, kan de eigenaar getraceerd worden en verantwoordelijk worden gesteld. Voorts zijn gestolen paarden beter opspoorbaar. Fraude kan ook worden tegengegaan, doordat paarden geen twee keer geïdentificeerd kunnen worden. Hierdoor kunnen stamboekpaarden hun stamboekidentiteit behouden. En bij het uitbreken van een besmettelijke ziekte, kan er door een centrale gegevensbank efficiënter worden opgetreden.

De identificatie bestaat eerst en vooral uit de inplanting van een microchip of transponder door een erkend dierenarts-identificeerder. Het gaat om een steriele microchip beantwoordend aan de ISO-normen 11784 en 11785 die enkel in de linker halsstreek mag worden ingeplant. Identificatie door middel van het DNA-profiel is dus niet langer toegestaan.
Voorts krijgen de paardachtigen een Europees paspoort (Equipass) met een beschreven en grafisch signalement, waarin onder andere staat of een dier voor de voedselketen bestemd is of niet. Het mutatiedocument vertelt meer over de eigenaar(s). In het verleden werden er heel wat problemen gesignaleerd rond het eigendomsrecht van paarden. Het mutatiedocument moet daar een einde aan maken, door het vermelden van alle eigenaarswijzigingen. Het moet ook ondertekend worden door de oude en nieuwe eigenaar.

Het beheer van de centrale gegevensdatabank werd door FOD Volksgezondheid toevertrouwd aan de Belgische Confederatie van het Paard. Bevoegde dierenartsen kunnen nu steeds actuele informatie raadplagen. Het gaat onder andere over haarkleur, de gegevens van de eigenaar of de sanitair verantwoordelijke. Dit laatste is een nieuw begrip in de paardenwereld. Het slaat op de persoon die onmiddellijk toezicht houdt op het paard tijdens het vervoer of in het slachthuis.

Voor veulens gelden andere regels. Zij hebben tijd om zich te identificeren en registreren tot 31 december van hun geboortejaar of tot zes maanden na de geboorte. Slachtveulens jonger dan twaalf maanden, die rechtstreeks worden vervoerd van hun geboortebedrijf naar het slachthuis, hebben alleen een microchip nodig. Als de eigenaar de documenten verliest en vervangingsdocumenten aanvraagt, kan het paard of veulen niet meer geslacht worden voor menselijke consumptie.
Eigenaars kunnen een aanvraag tot identificatie indienen bij de Belgische Confederatie van het Paard vzw, de nationale koepelorganisatie van de paardensector. Naast het honorarium van de dierenarts, worden er ook aparte kosten aangerekend voor het paspoort en de registratie in en het beheer van de centrale gegevensbank.

Voor vragen en info:
Begische confederatie van het paard vzw

www.cbc-bcp.be

Doorgedreven sterilisatie van katten is nodig om de stijging van het aantal zwerf- en asielkatten te stoppen en hopelijk om te keren.

Het doel is deze sterilisatie gefaseerd in te voeren totdat de toestand effectief verbetert, achtereenvolgend eerst in de asielen, dan bij de fokkers en tenslotte bij de particulieren.

 

Stap 1: alle katten geplaatst door een dierenasiel moeten gesteriliseerd zijn of worden. Dit wil zeggen dat de sterilisatie gebeurt in het asiel, ofwel na adoptie door een dierenarts gekozen door de adoptant. De gesteriliseerde katten moeten ook geïdentificeerd worden en geregistreerd in een databank (gemeenschappelijk voor alle asielen).

Stap 2: alle katten ouder dan 6 maanden geplaatst door een dierenasiel moeten voorafgaand aan adoptie gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd worden. Voor de jongere katten blijft stap1 geldig.

Stap 3: ook de katten jonger dan 6 maanden geplaatst door een dierenasiel moeten gesteriliseerd,geïdentificeerd en geregistreerd zijn vóór adoptie.

Stap 4: de katten verkocht door fokkers en handelaar-fokkers  moeten vóór verkoop gesteriliseerd worden, tenzij ze verkocht worden aan een andere erkende fokker. Deze dieren moeten geïdentificeerd en geregistreerd zijn.

Stap 5: elke publiciteit voor katten wordt verboden.

Stap 6: elke kat geboren na 1/1/2011 moet gesteriliseerd en  geïdentificeerd en geregistreerd worden.

De start van het meerjarenplan is voorzien in 2011. Vooraf is telkens een periode van 6 maanden voorzien voor het uitwerken en afhandelen van de wetgevende teksten, van de instructies en van de informatie voor het publiek. De tweede en derde fases zijn voorzien ten vroegste in 2012-2013. De impact van de genomen maatregelen zal telkens gemeten worden aan de hand van de jaarlijkse statistieken die de Dienst Dierenwelzijn bij de asielen inwint. Deze cijfers zijn telkens pas voorhanden in de maand juni van het volgende jaar.

 

Het schema ziet er uit als volgt:

2011 : start van fase 1

2012 : start van fase 2

2013 : start van fase 3 en evaluatie van maatregel van fase 1(statistieken 2012)

2014 : start van fase 4 en evaluatie van maatregel van fase 2(statistieken 2013)

2015 : start van fase 5 en evaluatie van maatregel van fase 3(statistieken 2014)

2016 : start van fase 6 en evaluatie van maatregel van fase 4(statistieken 2015)

Vooral teken varen wel bij de afgelopen zachte winter. "De tekenpopulatie groeit sowieso door het groene beleid, waardoor de natuur meer beschermd wordt en er meer wild is", legt Coosemans uit. "De cyclus van teken wordt dit jaar vergemakkelijkt omdat er veel de winter overleefd hebben. Omdat teken in larvestadia vooral steken op kleine zoogdieren, speelt ook de grotere populatie van kleine knaagdieren een rol. Hoe meer knaagdieren, hoe meer teken."

 

Waarom gevaarlijk?

Hoe meer teken bloed hebben gedronken, hoe groter de kans op besmetting met de Borreliabacterie, de veroorzaker van de ziekte van Lyme. De ziekte kan leiden tot spier- en gewrichtspijnen, hartkloppingen en in het uiterste geval tot aandoeningen aan het zenuwstelsel. Het aantal teken dat in België drager is van de bacterie is vrij hoog. Coosemans spreekt over "zeker meer dan tien procent". Over het aantal patiënten zijn geen gegevens beschikbaar, omdat de ziekte niet verplicht gemeld moet worden.

Hoe te bestrijden?

Het gevaar op teken is het grootst in de lentemaanden en in de herfst, wanneer het vrij vochtig is en er toch redelijke temperaturen zijn. "Teken klampen zich vast, bijvoorbeeld op een grasspriet in een bos", klinkt het. "Ze kruipen naar boven tot het einde van de grasspriet, trekken hun voorste poten open en wachten zo tot er iemand langskomt. Als je gaat wandelen en in aanraking komt met de teek, hecht hij zich vast aan je kleding, kruipt stilletjes onder je broekspijp en klemt zich vast in de huid. Het voornaamste is dus gepaste kledij te dragen als je in de bossen gaat: bij voorkeur een lange broek en kousen over de pijpen. Als dat niet mogelijk is, moet je na de wandeling een goede inspectie doen van de hele huidoppervlakte, ook in de lies. Teken moeten zo snel mogelijk verwijderd worden, maar niet met alcohol, ether of een sigaret want dan spuwt de teek al zijn kiemen in het lichaam." Ook Deet helpt tegen teken.

Nog teveel worden huisdieren gedumt, ingeslapen of achtergelaten bijverhuis! Tegenwoordig is in 99% van huishuurcontracten een clausule voorzien die het houden van huisdieren uitdrukkelijk verbied. Volledig onwettig zoals U verder kan lezen. Hoe meer mensen in de toekomst van die uitspraak v/h hof van beroep gebruik maken hoe beter.

Je huiseigenaar staat weigerachtig tegen huisdieren en wenst een clausule in het huurcontract op te nemen waarin het verboden is huisdieren te houden.

Kan hij dit doen?

Indien hij dit kan doen en je je huisdieren toch meeneemt, wat kan er dan gebeuren?

Geldigheid van een clausule in de huurovereenkomst.
 

Je huisbaas kan inderdaad een clausule in de huurovereenkomst opnemen waarin hij verbiedt huisdieren te houden.

Een dergelijke clausule is dus geoorloofd, maar ze moet wel beperkt worden geïnterpreteerd.
Deze clausule mag echter geen overmatige inmenging meebrengen in het privé leven van de huurder(s). Dit betekent dat indien je toch je huisdieren meeneemt naar de gehuurde woning, je huisbaas nog niet direct als winnaar uit de bus komt! Je kan nl. het Verdrag van de Rechten van de Mens inroepen. Het feit dat je zou dreigen met eenrechtszaak, zou wel eens zijn vruchten kunnen afwerpen!

In een dergelijke situatie staan twee belangrijke principes tegenover elkaar.

Enerzijds is er het artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel zegt dat “alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken diegenen die ze hebben aangegaan, tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming”. In dit geval zou dat concreet betekenen dat indien een verbodsclausule in het contract werd opgenomen, de eigenaar er ook de toepassing kan van opeisen.

Daartegenover staat een tweede rechtsprincipe, nl. dat de eigenaar gehouden is zijn huurder het rustig genot te verlenen van het gehuurde goed. Dit principe wordt trouwens duidelijk aangehaald in artikel 1719 van het Burgerlijk Wetboek. Men zou hieruit kunnen afleiden dat het verbieden een hond of een kat te houden, een beperking zou kunnen zijn van het rustig genot van het verhuurde goed.

Hoe oordelen de rechters betreffende dit probleem?

Rechters hebben zich al meermaals moeten uitspreken over dergelijke zaken. Laten we hier echter wel opmerken dat de beoordeling van de rechter afhangt van de feiten.
Wanneer en kat of een hond gehouden wordt op een klein appartement, dan zal hij waarschijnlijk geneigd zijn dit niet toe te laten.
Worden de huisdieren gehouden in een landelijk gelegen woning, dan zal hij zich waarschijnlijk anders uitspreken.

De rechter besliste onlangs een clausule waarin een totaal verbod voor het houden van huisdieren was opgenomen, niet toe te passen. Er kon in deze zaak geen enkele hinder bewezen worden. De rechter meende dat deze beperking “een inbreuk uitmaakte op de huidige sociale opvattingen en gewoonten, op het familieleven en de woonst”! Verder oordeelde de rechter dat dit een clausule is welke strijdig is met artikel 8.1. van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Volgens dit verdrag heeft iedereen recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn familiaal leven, zijn woonst en zijn briefwisseling. Een andere rechter oordeelde dat het “bezitten van huisdieren door de huurder slechts mogelijk is voor zover deze dieren geen genotshinder aan de buren veroorzaken. Trouwens moet er bij een klacht altijd bewijzen worden gegeven. Een huisbaas mag niet zonder je toestemming binnen komen. Een foto nemen via de tuin van de buren is inbreuk van de wet op de privacy... Hoe zouden ze dan aan bewijzen kunnen komen indien de dieren geen overlast veroorzaken?

Het word hoogtijd dat meer en meer mensen gebruik maken (jurisprudentie) van een uitspraak van het hof van beroep nu reeds een aantal jaren geleden in Wallonië. Een in beroep bevestigde uitspraak van een vrederechter in Grace-Hollogne.

Een eigenaar verbood iemand tot het houden van een huisdier. Dit verbod was idd vermeld in het huurcontract. De huurder weigerde het dier te verwijderen, waarna de eigenaar naar de vrederechter stapte. Deze stelde de huurder in het gelijk. De eigenaar stapte daarna naar het hof van beroep die de uitspraak van de vrederechter in zijn geheel overnam.

Hoe meer mensen in de toekomst van die uitspraak v/h hof van beroep gebruik maken hoe beter. Tegenwoordig is in 99% van huishuur contracten een clausule voorzien die het houden van huisdieren uitdrukkelijk verbied. Volledig onwettig zoals U verder kan lezen.

De magistraten die in deze zaak moesten oordelen stelden de eigenaar in het ongelijk en beriepen zich op het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Dit verdrag is toepasbaar sedert 29.08.55 en primeert op elke andere wet, decreet, besluit, reglement... enz...
De rechters oordeelden dat het absolute verbod op het houden van een huisdier een inbreuk vormt op het respect voor de privacy, gezinsleven en woonst. Dat recht word bevestigd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

De uitspraak luidde als volgt: Gezien de finaliteit v/h huishoudelijk reglement, nl. het instellen van harmonieuze en billijke betrekkingen tussen de bewoners v/e gebouw dat bestemd is voor collectief gebruik, en opgedeeld is in delen voor exclusief en privaat gebruik, en andere delen voor gemeenschappelijk gebruik, kan een huishoudelijk reglement enkel op wettige wijze tussenkomen in het private domein van de privacy van de bewoners, in die mate dat deze privacy schade kan berokkenen aan het geheel of concurrerende rechten gevoelig kan beperken.

(vonnis van 21 oktober 1986, rechtbank van eerste aanleg van Luik, verschenen in ‘la Juris prudence de Liège, Mons et Bruxelles de 1987’, p. 578 e.v.)

Dit heeft als gevolg dat, steeds volgens deze uitspraak in beroep, een huurder het recht heeft een dier te houden. Zelfs indien het huurcontract of het huishoudelijk reglement dit uitdrukkelijk verbied.

Uiteraard is niet iedere rechter verplicht deze uitspraak in beroep te volgen. Hoe meer mensen echter van deze jurisprudentie gebruik maken des temeer vrederechters rekening zullen houden met die uitspraak in beroep.

Dus een goede raad aan alle huurders die een dier hebben en zich niet een ongeluk willen zoeken om een appartement te vinden dat huisdieren toelaat: teken gewoon het contract waarin staat dat het houden van huisdieren verboden is, zonder te zeggen dat je een huisdier hebt natuurlijk. Indien de verhuurder nog maar het vermoeden heeft (buiten die enkele zeldzame gevallen dan) dat je een huisdier hebt zal je toch sowieso geweigerd worden. Ik denk dat dit buiten kijf staat en door vele aspirant huurders kan bevestigd worden. Moest het later tot een discussie komen refereer je naar deze uitspraak van het hof van beroep. De advocaat van de verhuurder zal wel 2x nadenken eer hij een gerechtsprocedure start. En bij een 3-9 zit je toch minstens een jaar of drie veilig tenzij de verhuurder een pak geld wil ophoesten wat ik betwijfel.

Meer en meer eigenaars en verhuurkantoren blijken ergens op de hoogte tezijn van deze uitspraak in beroep maar verzwijgen dit natuurlijk. De schandelijke tirannie van de verhuurders op dit specifieke vlak maar eens moet eindigen. Er moet ook meer aan de dieren worden gedacht!

Maar als u toch een huisdier wil houden, dan geef ik u een goede raad. Zorg er dan voor dat uw huisbaas en uw omgeving geen klagen heeft op uw huisdier qua geluidsoverlast, geurhinder, en gebeurt er toch eens een ongelukje, zorg dan dat dit wordt gerepareerd. Bij verhuis zorgt u dat u het huis verlaat in de staat dat u het huurde! Zo heeft niemand te klagen en hebt u  toch uw huisdier kunnen houden!

Bron: http://www.juridischforum.be/forum/viewtopic.php?p=28236

 

 

 

 

 

Nog voor de nieuwe wet van kracht is die de verkoop van honden en katten regelt, hebben winkeliers een manier gevonden om die te omzeilen. Ze beginnen naast hun dierenzaak een fokkerij. Daar mogen ze wel nog honden en katten verkopen.

 

Een winkel met glazen bakken vol ravottende maar vaak ook zielig kijkende hondjes en katten behoort vanaf volgend jaar tot het verleden. De Kamercommissie Volksgezondheid heeft beslist dat dierenspeciaalzaken vanaf 1 januari 2009 af geen honden en katten meer mogen uitstallen in hun winkel.

De overheid wil met de nieuwe wet impulsaankopen voorkomen. De handelaars geloven daar niet in en hebben intussen een achterpoortje gevonden om de wet te omzeilen. Ze beginnen zelf een honden- of kattenkwekerij.

16 oktober 2014

Bent u van plan een pup te kopen bij een buitenlandse fokker? Houd er dan rekening mee dat vanaf 29-12-2014 honden, katten of fretten onder 15 weken Nederland niet meer in mogen!

 

Vanaf deze datum moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiës enting hebben. De rabiësvaccinatie mag pas vanaf 12 weken gegeven worden (ook als de fabrikant van het vaccin een jongere leeftijd opgeeft!) en is pas geldig 3 weken na het toedienen. De pup is dan inmiddels minstens 15 weken oud en mag dan pas de grens over.

Tot nog toe was voor pups die uit EU landen naar Nederland kwamen een uitzondering mogelijk en konden ze tot een leeftijd van 3 maanden zonder rabiësvaccinatie worden meegenomen. Om insleep van rabiës te voorkomen wordt deze uitzondering opgeheven. Dit betekent bovendien dat grote partijen jonge pups die uit het buitenland, vooral uit Oost-Europa, Nederland worden binnengebracht, ook niet meer zijn toegestaan als de dieren nog geen 15 weken oud zijn en geen geldige vaccinatie tegen rabiës hebben.

Voor wie een pup wil kopen bij een buitenlandse fokker, betekent dit dat men met de fokker overeen moet komen dat de pup tot hij 15 weken oud is bij de fokker kan blijven. Dat betekent ook dat het nog belangrijker is dat de fokker veel aan socialisatie doet, omdat de pup nu zijn hele eerste socialisatieperiode bij de fokker door zal brengen. Hij moet daar kennis kunnen maken met allerlei verschillende mensen en kinderen, met andere honden, met huiselijke geluiden en omstandigheden, maar ook buitensituaties zoals straten met verkeer of met andere dieren. Ga dus voor u een dergelijke koop sluit, goed na of de fokker van uw keuze hieraan kan voldoen!

Overigens geldt de regel zoals gezegd ook voor katten en fretten: ook zij mogen straks pas worden ingevoerd als ze 15 weken oud zijn en een geldige rabiësvaccinatie hebben. Kittens of fretten-pups moeten dus ook tenminste 15 weken bij de fokker mogen blijven. Overleg dat bijtijds als u een dier van een buitenlandse fokker wilt aanschaffen.

In memoriam

Help ons en bespaar zelf.

Van elke bestelling die u via de link op onze website bij Zooplus plaatst, ontvangt “Het Kattenpootje” minimaal 3% van uw aankoop. Bij veel bestellingen kan dit zelfs oplopen tot 5% en dit terwijl het u helemaal niets extra kost, integendeel. U bespaart en voor ons is iedere €uro een blikje eten extra voor de zwerfkatten, dank u.

Zooplus.NL

Zooplus.DE